2005 РІК ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ

2005-03-09 16:00:59

4 березня 2005 року відбулося засідання Президії УРМ. Основні питання які були розглянуті на засіданні: звіт про діяльність Ради Миру за 2004 рік; затверджені основні напрямки роботи на 2005 рік:

 

1. У 2005 році Українська Рада Миру продовжуватиме реалізацію цільових програм, направлених на збереження громадського миру, як в Україні так і за її межами відповідно до Статутних завдань:

- “Мир в умовах свободи і демократії”; 
- “Мир і соціальна справедливість”; 
- "Мир і культура”; 
- “Мир і права людини”; 
- “Виховання в дусі миру”; 
- “Мир і екологічна безпека”; 
- “Мир діти і сім’я” 
- “Сімейне та дитяче оздоровлення”. 2. Сприяти активізації діяльності регіональних відділень УРМ. 

3. Продовжити міжнародну діяльність по встановленню зв'язків з неурядовими громадськими організаціями шляхом проведення зустрічей в УРМ та участі делегацій від УРМ у міжнародних конференціях, асамблеях тощо


4. На виконання статутних завдань УРМ залучати неурядові організації України, що виявляють зацікавленість співпрацювати з УРМ, як колективних членів


5. Реагувати на резонансні конфліктні ситуації, як в Україні та і за її межами


6. Здійснення акцій, спрямованих на сприяння відходу від політики ворожнечі, стереотипів та упереджень


7. Втілення в життя об’єднаними зусиллями громадськості головного програмного завдання національного руху за мир: “Мир в нашому домі і мир в усьому світі”


8. Участь у формуванні міжнародної громадської думки, спрямованої на роззброєння країн, які мають зброю масового знищення


9. Участь у реалізації національних та міжнародних науково – освітніх програм, надання допомоги студентам, учням, творчій молоді, в тому числі визначення лауреатів та вручення їм Премії Української Ради Миру ім. О.Гончара для обдарованої молоді України


10. Продовжити роботу по програмі "Створення культурно інформаційного та видавничого центру"


11. Продовження програми "Громадські діячі Украіни", мета якої відзначення членів УРМ, громадських діячів та громадян які співпрацюють з УРМ у миротворчому напрямку за їх активну, плідну громадську діяльність


12. Проведення спільно з асоціованим членом УРМ "Творча вітальня" ім. І.С. Козловського" культурних заходів, присвячених знаменним подіям


13. Спільно з українськими та міжнародними громадськими організаціями провести круїзи Миру, круглі столи, тощо


14. Продовжити роботу з колективним членом УРМ „Євролайф Україна” по спільній соціальній програмі по підвищенню захищенності дітей шкільного віку


15. Проведення конференцій з миротворчих питань, круглі столи, тощо

^