НАПРЯМИ РОБОТИ УРМ

ПРІОРИТЕТИ УРМ


 

розроблення і здійснення програм, що сприяють утвердженню в Україні конституційних принципів і законів мирної, нейтральної, без'ядерної цивілізованої держави, що гарантує своїм громадянам право жити в умовах миру, злагоди та міжнародного співробітництва


-  активна протидія пропаганді війни, мілітарним ідеям, спробам національно-територіального розмежування, допомога у мирному та справедливому вирішенні конфліктів на умовах взаємозацікавленності, пошуку загальноприйнятних компромісів


-  участь у розвитку різноманітних форм народної дипломатії з метою активного пошуку моделей ненасильницького світу, забезпечення умов для вільних контактів, спілкування і взаєморозуміння між країнами і народами, представниками громадських сил, створення позитивної громадської думки про нашу державу за її межами

 

-  сприяння інформаційному забезпеченню у пропагуванні миролюбної політики іноземних держав в Україні

Протягом останніх років основним у роботі Української Ради Миру було виявлення найактуальніших проблем у суспільно-політичному житті України, надання їм розголосу, знаходження спільників у реалізації задумів і допомоги в об'єднанні у незалежні структури багатьом громадським рухам, фондам та іншим організаціям

 

Для країни життєво важливими є питання, пов'язані з визначенням нового шляху, по якому треба рухатися незалежній державі, усвідомлення нової політичної ситуації, в котрій опинилась Україна, створення національної матеріально-технічної бази 


Усе це треба вирішувати, пов 'язуючи з головним - збереженням миру та злагоди в Україні


Саме тому в час загострення міждержавних, міжнаціональних, етнічних і політичних протиріч Рада Миру закликає суспільство до миру та злагоди, через миролюбні акції пропагувати і нести ідею миротворчості з метою запобігання конфліктів та насильництва

 

2012-2013

 

Продовжити  реалізацію цільових програм, направлених на збереження громадського миру  в Україні та за її межами   відповідно до Статутних програм та завдань:

 

 

«Мир в умовах свободи і демократії»

«Мир і соціальна справедливість»

«Мир і культура»

«Мир і права людини»

«Виховання в дусі миру»

«Мир і екологічна безпека»

«Мир, діти і сім’я»

 

Розробляти та реалізовувати спільно з обласними, районними, міськими організаціями Ради Миру, колективними членами УРМ проекти  та програми на виконання статутних завдань Української Ради Миру

 

Активізувати роботу Президії, обласних, районних та міських організацій УРМ, колективних членів Ради Миру спрямовану на:

 

  • - залучення громадян України до членства в обласних, районних та міських організаціях Української Ради Миру

  • - залучення неурядових громадських організацій України до співпраці з Українською Радою Миру на виконання її статутних завдань

  • - розголошення в українських та міжнародних ЗМІ інформації, щодо діяльності УРМ

  • - проведення спільно з членами, колективними членами Української Ради Миру громадськими організаціями України різноманітних миротворчих заходів

І

Продовжити діяльність, щодо відновлення та відкриття нових обласних організацій Української Ради Миру

 

ІІ

Активно співпрацювати з міжнародними миротворчими неурядовими громадськими організаціями, діяльність яких відповідає статутній діяльності Української Ради Миру. Створювати разом з ними спільні проекти, які сприяють зміцненню миротворчого руху  в Україні та за її межами

 

ІІІ

Продовжити міжнародну діяльність по встановленню зв’язків з неурядовими громадськими організаціями,  шляхом проведення  зустрічей в УРМ та участі делегацій від УРМ у міжнародних асамблеях,  конференціях, форумах, фестивалях, тощо

 

ІV

Продовжити роботу,  спільно з міжнародними громадськими муніципальними, ветеранськими організаціями, щодо створення Департаментів Української Ради Миру за кордоном, які візьмуть на себе  функції координатора громадських відносин між країнами

 

V

Розробляти та реалізовувати миротворчі проекти та програми спільно з Грецьким Департаментом Української Ради Миру

 

Брати участь у реалізації національних та міжнародних проектів та програм

 

VІІ

Реагувати на резонансні конфліктні ситуації, втілюючи у життя об’єднаними  зусиллями громадськості  головного програмного завдання національного руху за мир «Збереження миру та злагоди в Україні та за її межами»

 

VІІІ

Оновлення та підтримка інформаційного сайту УРМ в мережі Інтернет

 

ІХ

Продовжувати реалізацію програми "Громадські діячі України", мета якої нагородження  Почесними Відзнаками УРМ членів Ради Миру, громадських діячів та громадян, які співпрацюють з УРМ у миротворчому напрямку за їх активну, плідну громадську діяльність

 

Х

Сприяти в організації оздоровлення дітей та молоді України, як в Україні так і за її межами

 

ХІ

Спільно з українськими та міжнародними громадськими організаціями проводити асамблеї, конференції, семінари, круглі столи, круїзи Миру, тощо

 

^