ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ МИРУ НА 2009 РІК

2009-04-08 11:58:06

Статутна діяльність

1. Продовжити реалізацію цільових програм направлених на збереження громадського миру в Україні та за її межами відповідно до Статутних програм та завдань: 

- «Мир в умовах свободи і демократії»
- «Мир і соціальна справедливість» 
- «Мир і культура»
- «Мир і права людини»
- «Виховання в дусі миру»
- «Мир і екологічна безпека»
- «Мир, діти і сім’я »

2. Провести підготовчу роботу щодо набуття Українською Радою Миру статусу міжнародної громадської організації та асоційованого членства в ООН 

3. Спільно з обласними, районними, міськими організаціями Ради Миру, колективними членами УРМ, розробити та реалізувати проекти і програми на виконання статутних завдань Української Ради Миру 

4. Активізувати роботу Президії, обласних, районних та міських організацій УРМ, колективних членів Ради Миру спрямовану на: 

- залучення громадян України до членства в обласних, районних та міських організаціях Української Ради Миру

- залучення неурядових громадських організацій України до співпраці з Українською Радою Миру заради розвитку та впливу громадянського суспільства України по збереженню миру та злагоди в суспільстві

- проведення спільно з членами, колективними членами Української Ради Миру, громадськими організаціями України миротворчих заходів, які сприятимуть згуртуванню нації, залученню молоді до миротворчого руху, утвердженню ненасильницької філософії, популяризації Української Ради Миру

- поширення в українських та міжнародних ЗМІ інформації, щодо діяльності УРМ

5. Продовжити діяльність, щодо відкриття обласних організацій Української Ради 
Миру. 

6. Активно співпрацювати з міжнародними миротворчими неурядовими громадськими організаціями, діяльність яких відповідає статутній діяльності Української Ради Миру. Утворюючи тим самим міжнародну мережу організацій, заради упередження та врегулювання конфліктних ситуацій у світі та побудови сталого миру

7. Продовжити міжнародну діяльність по встановленню зв¢язків з неурядовими громадськими організаціями, шляхом обміну делегаціями та участі УРМ у міжнародних асамблеях, конференціях, форумах, фестивалях, семінарах, круглих столах, круїзах миру, тощо

8. Продовжити роботу щодо створення Департаментів Української Ради Миру за кордоном

9. Розробляти та реалізовувати миротворчі проекти та програми спільно з Грецьким Департаментом Української Ради Миру

10. Виходячи з головного програмного завдання національного руху за мир - збереження миру та злагоди в Україні та за її межами, оперативно реагувати на резонансні конфліктні ситуації в Україні, добиваючись об’єднаними зусиллями громадськості зміцнення стабільності в суспільстві та державі

11.Продовжити реалізацію програми "Громадські діячі України" мета якої нагородження Почесними Відзнаками УРМ членів Ради Миру, громадських діячів, громадян України та світу, які співпрацюють з УРМ, за їх активну плідну громадську діяльність

12. Сприяти в організації оздоровлення дітей та молоді в Україні та за її межами

13. Оновлення та підтримка інформаційного сайту УРМ в мережі Інтернет

 

^