ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ МИРУ 2023

2023-04-19 07:38:17

12 квітня 2023 року у приміщенні Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського відбулася чергова звітно-виборна Конференція Української Ради Миру.

 

Порядок денний передбачав розгляд наступних питань:

 

1.    Звіт Президії УРМ про діяльність Ради Миру за звітний період.

 

2.    Звіт ревізійної комісії за звітний період.

 

3.    Вибори керівних органів та ревізійної комісії Української Ради Миру:

             - Голови Української Ради Миру;

             - Президії Української Ради Миру;

             - Ревізійної комісії Української Ради Миру.

 

4.     Рiзне.

 

Поважний захід розпочався вітальним словом заступника Голови Ради Миру - ректора НТУУ «КПІ» ім.Ігоря Сікорського Згуровського Михайла Захаровича, вшануванням пам’яті воїнів-захисників Вітчизни, Першого Президента України Кравчука Леоніда Макаровича - Голови Української Ради Миру та членів керівництва Ради Миру, які пішли у вічність за останні роки. Пролунав гімн України.

 

Конференція обрала Головуючого – Надзвичайного і Повноважного Посла, Заслуженого працівника культури України, доктора філософських наук,  професора – Цибуха Валерія Івановича.

 

За поданням Президії УРМ, на розгляд Конференції, на посаду Голови Ради Миру було представлено кандидатуру Михайла Захаровича Згуровського - відомого науковця, академіка, громадсько - політичного діяча.

 

На підтримку Михайла Захаровича у своїх виступах члени Президії Ради Миру -  Кремень Василь Григорович, Губерський Леонід Васильович, Андрущенко Віктор Петрович беззаперечно підтримали запропоновану кандидатуру, зазначивши високий авторитет в Україні та світ, людини відомої своїми широкими професійними, аналітичними та людськими якостями, яка здатна через науку, освіту і культуру зробити вагомий внесок у діяльність Української Ради Миру.

 

Конференцією одноголосно було обрано Головою Української Ради Миру заступника Голови УРМ - Ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, Академіка Національної академії наук України, доктора технічних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреата премії В.М.Глушкова НАН України, професора - Згуровського Михайла Захаровича.

 

Новообраний Голова щиро подякував делегатам Конференції за надану честь очолити знану та поважну миротворчу організацію в Україні та світі, можливість продовжити важливу справу своїх визначних попередників Олеся Терентійовича Гончара, Леоніда Макаровича Кравчука інших видатних українських громадських діячів.

 

Представив на розлгяд делегатiв Конференції «Програму дій Української Ради Миру на час правового режиму воєнного стану в Україні».

 

Також Конференцією був затверджений оновлений склад Президії та Ревізійної комісії Ради Миру.

 

У п.4 порядку денного «Різне» Конференецією розглянуто питання щодо нової редакції деяких положень Статуту УРМ.

 

Делегати Конференції ознайомились та ухвалили:


«ПРОГРАМУ ДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ МИРУ НА ЧАС ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ»


РЕЗОЛЮЦІЮ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Після Конференції відбулося засідання Президії Ради Миру в оновленому складі, де було розглянуто та затверджено ряд організаційних питань щодо повноважень Президії УРМ:

 

-  обрано заступників Голови Української Ради Миру:

  • перший заступник Голови Комісаренко Сергій Васильович - Надзвичайний і Повноважний Посол, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, академік НАН та НАМН України, доктор біологічних наук, професор;
  • штатний заступник Голови – директор ГО «УРМ» Новохацький Володимир  Дмитрович – «Посол Миру», кандидат політичних наук;
  • заступник Голови з міжнародних питань, керівник проектів і програм, відокремлених підрозділів Цибух Валерій Іванович - Надзвичайний і Повноважний  Посол, Заслужений працівник культури України, доктор філософських наук,  професор;

-  обрано новий склад Бюро Президії ГО «Українська Рада Миру» у складі:

  • Згуровський Михайло Захарович – Голова ГО «УРМ»;
  • Комісаренко Сергій Васильович – перший Заступник Голови ГО «УРМ»;
  • Кремень Василь Григорович – член Президії ГО «УРМ»;
  • Новохацький Володимир Дмитрович - штатний заступник Голови – директор ГО « УРМ»;
  • Цибух Валерій Іванович - заступник Голови з міжнародних питань, керівник проектів і програм, відокремлених підрозділів;

-  обрано новий склад Дорадчо-консультативної Ради Президії УРМ.

Керівником Дорадчо-консультативної Ради Президії УРМ  обрано Орєхова Сергія Миколайовича – голову ГО «Рада з екологічної безпеки», доктора правових наук.

Заступником керівника обрано Дуду Богдана Івановича – кандидата технічних наук.

Створено відокремлені підрозділи Ради Миру:

 

-  Комітет з міжнародної та інформаційної діяльності УРМ, який очолив Сидоренко Сергій Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України;

 

-  Молодіжне крило Української Ради Миру  під керівництвом Юрченка Володимира Валерійовича - Голови громадської організації «Український альянс», яке буде базуватись на прогресивній студентській молоді.

 

^